Passend onderwijs

Het uitgangspunt voor onze school is dat we voor al onze leerlingen een passend onderwijsaanbod realiseren. Daarom stellen we ons steeds met u als ouder de vraag: "Wat heeft het kind, van u als ouder en van ons als school, nodig om zich optimaal, naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen?". In de meeste situaties kunnen we dat met ons eigen team, soms zullen we daarbij gebruik maken van externe expertise en in uitzonderlijke situaties constateren we dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan we op onze school nu kunnen realiseren. In dat laatste geval gaan we, in overleg met u en met hulp van andere deskundigen, op zoek naar een school die wel de ondersteuning kan bieden die de uw kind nu nodig heeft.

De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is gericht op het realiseren van Passend Onderwijs conform de Wet Passend Onderwijs en binnen de financiële mogelijkheden van INNOVO en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. Het schoolondersteuningsprofiel is het sturingsinstrument om leerlingen op basis van hun ondersteuningsbehoefte op de juiste school te plaatsen. De juiste school is de school die voor de betreffende leerlingen Passend Onderwijs kan en gaat verzorgen.
Het SOP krijgt in 2018/2019 een geactualiseerde versie. Vanwege de fusie van beide scholen zijn de oude SOP's niet meer actueel. Totdat dit document is vrijgegeven door het samenwerkingsverband werken wij met deze bijlage.

 

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien,  kunt u het beste een afspraak maken met de directeur Christa Somers of de adjunct directeur Rita Dolmans. 043-3642813 of info.wereldster@innovo.nl