Veiligheid en geborgenheid

VEILIGHEID EN GEBORGENHEID

Het allerbelangrijkste binnen ons kindcentrum is de waarde 'veiligheid en geborgenheid'. Wanneer kinderen zich veilig en geborgen voelen kunnen ze zich ontwikkelen. 
Ga eens terug naar uw kindertijd en bedenk aan welke leerkracht of leid(st)er u warme herinneringen heeft! Wij durven te voorspellen dat deze persoon:
- het werk deed vanuit een gevoel van passie
- liefde voor de kinderen uitstraalde
- warmte kon overbrengen
- het individuele kind zag en waardeerde
- in staat was om een fijne relatie aan te gaan
Dit zijn de kernwoorden in ons kindcentrum. Dit willen wij zijn, voor ieder kind!

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.