Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast en hardwerkend team. We vinden het belangrijk dat er op school een goede sfeer is waarin ieder mag zijn wie hij wil zijn, mag worden wie hij wil worden. Veiligheid, rust en structuur vinden wij voorwaarden om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Waarom bestaan wij? Wat is ons hogere doel? 
We werken met de kinderen van nu, de wereldburgers van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Het is van groot belang dat onze kinderen zich ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige mensen. Daar levert onze school een bijdrage aan.

Waar willen we heen? Wat is onze hogere uitdaging?
Kinderen vergroten hun kennis snel als zij kunnen lezen. Technisch lezen is belangrijk kunnen begrijpen wat je leest is ons hoogste doel. Later, als volwassenen, kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische burgers als zij begrijpen wat een tekst inhoudt. Het bevordert het maatschappelijk bewustzijn en participatie in de samenleving.

Wat is onze kwaliteit om dit te realiseren?
De school verhoogt het niveau van begrijpend lezen door:
  • het vergroten van de woordenschat
  • het technisch leren lezen
  • de intensieve samenwerking met de bibliotheek en promotie van leesonderwijs
  • het thematisch zaakvakkenonderwijs om contexten te beleven en te begrijpen
  • veel herhaling aan te bieden waardoor kinderen veelvuldig oefenen
Al deze zaken samen motiveren kinderen op een positieve wijze tot lezen en leren.
Hier staan wij voor, dit dragen wij uit, zo zijn wij. Iedere schooldag opnieuw.

Informatie nieuwe ouders

Wordt uw kind 4 jaar of wilt u een ouder kind op onze school inschrijven?  

Dan wilt u natuurlijk wat meer van de school weten. Waarschijnlijk heeft u al een eerste indruk gekregen door eens rond te kijken op onze website. Maar hoe draait de school nu "in het echt"? Om dat te zien, kunt u het beste een afspraak maken via een mailbericht aan: info.wereldster@innovo.nl.